dung môi tái chế hệ thống 1.2

Một sắc ký điện thoại di động chung giai đoạn phục hồi hệ thống 

   ...  Trong khi nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế của hành tinh dần dần tiêu thụ và kiệt sức do nóng lên toàn cầu, ........... làm thế nào để sử dụng các dụng cụ phòng thí nghiệm để đưa vào tài khoản giảm tiết kiệm năng lượng, carbon, là yêu cầu với những tác động trước mắt và ảnh hưởng sâu rộng.

 

xuất hiện

Tinh chế chất lỏng Solenoid van chủ

Tất cả cơ thể thép không gỉ và cơ cấu

 

Hệ thống chính nó là một "sắc ký phổ quát mạnh mẽ
thu thập dữ liệu và hệ thống xử lý "

 

Dành riêng cho phần mềm chia sẻ cho các hệ thống Recycler dung môi, 1.x

Phát triển đầy đủ khả năng tùy chỉnh, tham khảo kinh nghiệm R & D

Hệ thống Ưu điểm: